Disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij bed and breakfast Papillon. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bed and breakfast Papillon, tenzij anders aangegeven.

Bed and breakfast Papillon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bed and breakfast Papillon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.